Personel Hareketliliği Ülkeleri ve Günlük Bireysel Destek Hibe Miktarları Tablosu

2018 (01/06/2018-31/05/2020) proje dönemine ve 2019 (01/06/2019-31/05/2021) proje dönemine ait hibe miktarları aşağıda tablolarla belirtilmiştir.

Personel Ders Verme Hareketliliği

Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş idari veya akademik bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Personel Hareketliliği Belgeleri

Erasmus Personel Hareketliliği gerçekleştirmeye hak kazanan personel için gerekli belgeler:   Personel hareketliliğine katılmak için çeşitli belgelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Kurumlararası Anlaşma

Erasmus programı çerçevesinde yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve/veya personel hareketliliklerinin gerçekleştirilebilmesi için bölümler bazında Kurumlararası Anlaşma (IIA / Inter-institutional Agreement) yapılması gerekir.

Ders Alan Kodları (ISCED Codes)

Ders Alan Kodları (ISCED Codes) için tıklayınız. Çevrim içi ders alan kodu araması yapmak için tıklayınız.

Erasmus Politika Beyanı

Erasmus Policy Statement Nuh Naci Yazgan University (NNYU) is officially founded by Kayseri Higher Education and Social Aid Foundation (KHESAF) in 2009.

Anlaşmalı Bölümler

Üniversitemizin Erasmus kapsamında anlaşmalı olduğu bölümler için tıklayınız.

Yukarı