Haberler

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2018-2019 Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği başvuruları başlamıştır.
Tarih: 8.10.2018

 Aşağıda detaylı bilgi ve başvuru linki verilmiştir. Başvurunuzu eksiksiz ve hatasız tamamlayabilmeniz için aşağıdaki belgelerin tamamını dikkatlice okumanız gerekmektedir.

Başvuru Linki: portal.nny.edu.tr
(Başvuru formunu Uluslararası Ofise teslim etmeniz gerekmektedir.)

ERASMUS BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Tarih

Konu

İlan Yeri

8 Ekim 2018 Pazartesi

Online Başvuru

Erasmus Web Sayfası

22 Ekim 2018 Pazartesi

23 Ekim 2018 Salı

Başvuru Sonuçları (1)

Erasmus Web Sayfası

24 Ekim 2018 Çarşamba

Yazılı Sınav (2)

-

25 Ekim 2018 Perşembe

Yazılı Sınav Sonuçları

Erasmus Web Sayfası

26 Ekim 2018 Cuma

Sözlü Sınav

-

31 Ekim 2018 Çarşamba

2 Kasım 2018 Cuma

Nihai Sınav Sonuçları

Erasmus Web Sayfası

2 Kasım 2018 Cuma

Feragat

-

6 Kasım 2018 Salı

6 Kasım 2018 Salı

Feragat Sonrası Nihai Sonuçlar

Erasmus Web Sayfası

Başvuru Şartları, Değerlendirme Kriterleri ve Diğer Detaylar

1. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nin tam zamanlı öğrencisi olmak.
2. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde en az bir dönem tamamlamış olmak. Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimine yeni başlayan öğrenciler, bir önceki Yüksek Öğretim Kademesindeki Mezuniyet Notu ile başvuruda bulunabilir.
3. Başvuru için öğrencinin en son ağırlıklı genel not ortalamalarının lisans öğrencileri 100 üzerinden en az 58, yüksek lisans ve doktora öğrencileri 100 üzerinden en az 65 olması gerekir. (Bu AGNO şartları sağlanıyorsa, yabancı dil dersleri hariç alttan dersi olan öğrenciler başvuru yapabilir.)
4. Son sınıfta olan veya uzatmalı olan öğrenciler, öğrenim hareketliliği için mezun durumda bulunmaması gerekir. Öğrencinin üniversitemizde ve gideceği kurumda alacağı en az 30 AKTS’lik ders yüküne sahip olması gerekir.
5. Yapılacak yazılı sınavdan en az 40 puan ve üzeri alan öğrenciler sözlü sınava girmeye hak kazanır.
6. Nihai Başarı Puanı; AGNO %50, Yabancı Dil Ders Notları Ort. %25, Sözlü Sınav %12,5, Yazılı Sınav %12,5 olacak şekilde hesaplanır.
7. YDS, KPDS, TOEFL, YÖKDİL puanı olan öğrenciler belge ibraz etmeleri durumunda, belgedeki puanları Yüksek Öğretim Kurumu’nun belirlediği karşılıklar referans olarak alındıktan sonra yabancı dil puanı olarak kabul edilir.
8. Öğrenci, mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 Ay’ı geçmemesi gerekir.
9. Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus Programı kapsamında öğrenci veya staj hareketliliğinden faydalanmış öğrencilerin nihai başarı puanı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim – staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır. Daha önceden sınava başvurmuş ve zamanında feragat etmemiş öğrencilerin toplam puanından 10 puan azaltma uygulanır.
10. Öğrenci Öğrenim Hareketliliğine giden öğrencilerin hareketliliklerinin sonunda en az 10 AKTS’lik başarı sağlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde toplam hak edilen hibe tutarından %50’lik kesinti yapılacaktır.
11. Erasmus+ Staj Hareketliliği içi öğrenci staj yerini kendisi bulup, bölüm koordinatörüne ve kurum koordinatörüne onaylatması gerekir.
12. Son sınıf öğrencileri staj faaliyetine hak kazanmak için başvuru yapabilir. Mezuniyet durumunu takiben 12 ay içinde başka bir yükseköğretim kurumuna kayıt olmamak şartıyla staj faaliyetinden yararlanabilir.
13. Aşağıda açıklanan şartları taşıyan öğrencilere belirtilen puanlar eklenir:
a. Engelli öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla): +10 puan
b. Şehit ve Gazi çocuklarına: +15 puan
c. Daha önce yararlanma (her bir hareketlilik için): -10 puan
d. Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
e. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
f. Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan
14. Başarılı olmak şartıyla, isteyen öğrenciler maddi destekten feragat edip hareketliliklerini kendileri karşılayabilir.
15. Öğrenim ve Staj Hareketliliği için her iki program türüne de başvuran öğrencilerin her iki hareketlilik türünde de hak kazanmaları halinde iki hareketliliğin birinde -10 puan uygulanacaktır. (Online başvuru sisteminde tercihi yaparken öncelediğiniz hareketliliğe göre tercihini yapınız.)
16. Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için verilecek aylık maddi destek miktarları için tıklayınız.
17. Bölüm Koordinatörleri listesi için tıklayınız.
18. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın Türküye Burslusu öğrenciler hakkındaki resmi yazısında “Uluslararası öğrencilerimizin Türkiye’deki eğitimleri esnasında başla bir uluslararası değişim programına katılmalarının hem Türkiye Burslarını hedeflerine hem de öğrencilerimizin akademik durumlarına olumsuz yansıdığı değerlendirilmiştir. Bu itibarla, 2017-2018 bahar döneminden itibaren Türkiye Burslusu öğrencilerin uluslararası değişim programlarına katılmaları Başkanlığımızca uygun değerlendirilmeyecektir” denilmektedir. Ulusal Ajans tarafından yapılan değerlendirmeler ve yönlendirmeler ışığında, YTB burslusu olarak gelen öğrencilerin başvuruları alınacak, hak kazandıkları takdirde Erasmus hareketliliğine katılımlarına müsaade edilecek ancak bu tercihi yapmaları halinde YTB burslarının kesileceğini bilerek Erasmus’a katılmayı kabul ettiklerine dair bir beyan alınacaktır. Beyan için tıklayınız.
19. İlanda verilen bilgiler Ulusal Ajans’ın yayınladığı Erasmus+ El Kitabı’ndan faydalanılarak yayınlanmıştır. Herhangi bir ihtilaf durumunda Erasmus+ El Kitabı’na göre hareket edilecektir. Erasmus+ Uygulama El Kitabı’na ulaşmak için tıklayınız.
20. Sözlü ve yazılı sınavların telafisi yoktur.
21. İngilizce yazılı sınav örneği için tıklayınız.

Sorularınız için intoffice@nny.edu.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.

 

 

Haber Arsiv


Yukarı