Haberler

2017/2019 Proje Dönemi Erasmus+ Hareketlilik Başvuru İlanı
Tarih: 16.10.2017

Bu çağrı 2017/2018 Bahar Dönemi ve Staj Hareketliliğini kapsamaktadır.

Aşağıdaki tabloda Erasmus başvuru süreci ve diğer önemli detaylar bulunmaktadır.


Başvuru Tarihleri:
16.10.2017 Pazartesi
30.10.2017 Pazartesi
Başvuru Linki: http://www.nny.edu.tr/ects-basvuru
Yazılı Sınav Tarihi, Saati ve Yeri:
01.11.2017 Çarşamba, Saat: 13.00, Sağlık Bilimleri Fakültesi 207-208-302 No’lu Sınıflar
Sözlü Sınav Tarihi:
Sözlü Sınav 03.11.2017 ve 09.11.2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Sözlü sınavın saati ve yeri, sözlü sınava girmeye hak kazanan öğrencilere E-posta veya SMS ile duyurulacaktır.
Nihai Sonuçların İlanı:
10.11.2017 Erasmus Web Sayfamızdan İlan Edilecektir.
Feragat Tarihleri (Başarılı olup hakkından vazgeçen öğrenciler):
10.11.2017 Pazartesi
13.11.2017 Perşembe
Feragat Sonrası Nihai Sonuçlar:
14.11.2017 Salı

 

Başvuru Şartları, Değerlendirme Kriterleri ve Diğer Detaylar

1. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nin tam zamanlı öğrencisi olmak.

2. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde iki dönem tamamlamış olmak. Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimine yeni başlayan öğrenciler, bir önceki Yüksek Öğretim Kademesindeki Mezuniyet Notu ile başvuruda bulunabilir.

3. Başvuru için öğrencinin en son genel ağırlıklı not ortalamalarının lisans öğrencileri 100 üzerinden en az 58, yüksek lisans ve doktora öğrencileri 100 üzerinden en az 65 olması gerekir. (Bu GANO şartları sağlanıyorsa, yabancı dil dersleri hariç alttan dersi olan öğrenciler de başvuru yapabilir.)

4. Son sınıfta olan veya uzatmalı olan öğrenciler, öğrenim hareketliliği için mezun durumda bulunmaması gerekir. En az 30 AKTS’lik ders yüküne sahip olması gerekir.

5. Yapılacak yazılı sınavdan en az 40 puan ve üzeri alan öğrenciler sözlü sınava girmeye hak kazanır.

6. YDS, KPDS, TOEFL, YÖKDİL puanı olan öğrenciler belge ibraz etmeleri durumunda, belgedeki puanları Yüksek Öğretim Kurumu’nun belirlediği karşılıklar referans olarak alındıktan sonra yabancı dil puanı olarak kabul edilir.

7. Öğrenci, mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 Ay’ı geçmemesi gerekir.

8. Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus Programı kapsamında öğrenci veya staj hareketliliğinden faydalanmış öğrencilerin nihai başarı puanı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim – staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır. Daha önceden sınava başvurmuş ve zamanında feragat etmemiş öğrencilerin toplam puanından 10 puan azaltma uygulanır.

9. Öğrenim ve Staj Hareketliliği için aynı anda başvuru yapan öğrenciler başarılı oldukları takdirde -10 puanı talep ettikleri hareketlilik listesinde kullanabilir.

10. Staj yerlerini öğrenci kendisi bulup, bölüm koordinatörüne ve kurum koordinatörüne onaylatması gerekir.

11. Son sınıf öğrencileri staj faaliyetine hak kazanmak için başvuru yapabilir. Mezuniyet durumunu takiben 12 ay içinde başka bir yükseköğretim kurumuna kayıt olmamak şartıyla staj faaliyetinden yararlanabilir.

12. Aşağıda açıklanan şartları taşıyan öğrencilere belirtilen puanlar eklenir:

a) Engelli öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla): +10 puan
b) Şehit ve Gazi çocuklarına: +15 puan
c) Daha önce yararlanma (her bir hareketlilik için): -10 puan
d) Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan

13. Başarılı olmak şartıyla, isteyen öğrenciler maddi destekten feragat edip hareketliliklerini kendileri karşılayabilir.

14. Nihai Başarı Puanı; GANO %50, Yabancı Dil Ders Notları Ort. %25, Sözlü Sınav %12,5, Yazılı Sınav %12,5 olacak şekilde hesaplanır.

15. Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için verilecek aylık maddi destek miktarları için tıklayınız.

16. Bölüm Koordinatörleri listesi için tıklayınız.

17. Sözlü sınav bilgileri öğrencilere ayrıca duyurulacaktır. Sözlü ve yazılı sınavların telafisi yoktur.

 *Gerekli durumlarda Erasmus sınav sonuçları 2018/2019 Güz Döneminde de kullanılabilir.
**İngilizce yazılı sınav örneği için tıklayınız.

Detaylı bilgi ve sorularınız için intoffice@nny.edu.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.

 

Haber Arsiv


Yukarı